هیچ گل سرخی بی خار نیست، ولی خارهای بی‌گل فراوانند. ( آرتور شوپنهاور)

موضوع مورد نظر خود را از مطالب سایت جستجو کنید