دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 10: مروری بر مطالب دوره و حل یک مساله دیگر

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 9: تحلیل نتایج در روش المان محدود

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 8: آشنایی با چگونگی رسم نتایج در pdetool متلب

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 7: آشنایی با نحوه حل مساله در pdetool متلب

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 6: آشنایی با نحوه مش بندی در pdetool متلب

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 5: تعیین شراط مرزی در pdetool متلب

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 4: تنظیم فیزیک و معادله دیفرانسیل مساله در pdetool متلب

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 3: نحوه ایجاد هندسه در pdetool متلب

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 2: روند حل مساله به روش المان محدود

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب متلب

قسمت 1: معرفی دوره آشنایی با pdetool در متلب