دسته‌ها
متلب

اعداد مختلط در متلب

دو متغیر i و j در متلب به صورت پیش فرض مقداری موهومی در مجموعه اعداد مختلط در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مقداری را به این دو متغیر نسبت نداده باشید اعداد مختلط به صورت زیر می توانید تعریف کنید:

>> z1 = 1 + 2i
>> z2 = 2 – 3j

در خطوط فوق ما دو متغیر z1 و z2 را تعریف کردیم. روش دیگر برای تعریف اعداد مختلط استفاده از تابع complex است. این تابع دو آرگومان ورودی می گیرد و خروجی آن یک عدد مختلط است. آرگومان های ورودی به ترتیب مقادیر حقیقی و موهومی عدد مختلط می باشند.

>> z3 = complex(x, y)

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب دوره های آموزشی

آموزش مقدماتی pdetool متلب

این دوره یک دوره ده جلسه ای بوده که هدف آشنایی سریع با ابزار حل معادلات دیفرانسیل در متلب می باشد. این دوره به صورت رایگان توسط سایت cscp.ir در اختیار علاقه مندان قرار داده شده است.

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 10: مروری بر مطالب دوره و حل یک مساله دیگر

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 9: تحلیل نتایج در روش المان محدود

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 8: آشنایی با چگونگی رسم نتایج در pdetool متلب

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 7: آشنایی با نحوه حل مساله در pdetool متلب

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 6: آشنایی با نحوه مش بندی در pdetool متلب

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 5: تعیین شراط مرزی در pdetool متلب

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 4: تنظیم فیزیک و معادله دیفرانسیل مساله در pdetool متلب

دسته‌ها
آموزش مقدماتی pdetool متلب

قسمت 3: نحوه ایجاد هندسه در pdetool متلب